Tensile fracture of an adhesive joint: the role of crack length and of material mismatch

F. Van Loock, M.D. Thouless, N.A. Fleck (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tensile fracture of an adhesive joint: the role of crack length and of material mismatch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering