Ten simple rules for getting started on Twitter as a scientist

Veronika Cheplygina, Felienne Hermans (Corresponding author), Casper Albers, Natalia Bielczyk, Ionica Smeets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere1007513
Aantal pagina's9
TijdschriftPLoS Computational Biology
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb 2020

Citeer dit