Temporal structure of visual word recognition responses

D.G. Bouwhuis, C.W.J. Schiepers, U.O. Schroder, Han Timmers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-93
Aantal pagina's11
TijdschriftIPO Annual Progress Report
Volume13
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit