Temporal logic model predictive control for discrete-time systems

E. (Ebru) Aydin Gol, M. Lazar

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal logic model predictive control for discrete-time systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen