Temporal logic control of POMDPs via label-based stochastic simulation relations

S. Haesaert, P. Nilsson, C. I. Vasile, R. Thakker, A. Agha-mohammadi, A. D. Ames, R. M. Murray

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

19 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal logic control of POMDPs via label-based stochastic simulation relations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science