Temporal logic control of general Markov decision processes by approximate policy refinement

Sofie Haesaert, Sadegh Soudjani, Alessandro Abate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal logic control of general Markov decision processes by approximate policy refinement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen