Temporal logic control of general Markov decision processes by approximate policy refinement

Sofie Haesaert, Sadegh Soudjani, Alessandro Abate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

13 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal logic control of general Markov decision processes by approximate policy refinement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Earth and Planetary Sciences