Temporal interpolation of 4D PC-MRI blood-flow measurements using bidirectional physics-based fluid simulation

Niels de Hoon, A.C. Jalba, Elmar Eisemann, Anna Vilanova

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal interpolation of 4D PC-MRI blood-flow measurements using bidirectional physics-based fluid simulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering