Temporal integration at 6 kHz as a function of masker bandwidth

A.J. Oxenham

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal integration at 6 kHz as a function of masker bandwidth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry