Temporal evolution of NMDA-induced excitoxicity in the neonatal rat brain as measured with 1H Nuclear Magnetic Resonance Imaging

H.B. Verheul, R.E. Balázs, J.W. Berkelbach van der Sprenkel, C.A.F. Tulleken, K. Nicolaij, M. Lookeren Campagne, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal evolution of NMDA-induced excitoxicity in the neonatal rat brain as measured with 1H Nuclear Magnetic Resonance Imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Neuroscience