Temporal effects of mechanical loading on skeletal muscle damage

S. Loerakker, G.J. Strijkers, K. Nicolay, F.P.T. Baaijens, D.L. Bader, C.W.J. Oomens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 6th World Congress of Biomechanics (WCB 2010), 1-6 August 2010, Singapore, Singapore
RedacteurenC.T. Llim, J.C.H. Goh
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit