Temporal effects of mechanical loading on deformation-induced damage in skeletal muscle tissue

S. Loerakker, A. Stekelenburg, G.J. Strijkers, J.J.M. Rijpkema, F.P.T. Baaijens, D.L. Bader, K. Nicolay, C.W.J. Oomens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)
109 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal effects of mechanical loading on deformation-induced damage in skeletal muscle tissue'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen