Temporal changes in vacation profile choices: the case of a Dutch panel

A.B. Grigolon, A.D.A.M. Kemperman, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal changes in vacation profile choices: the case of a Dutch panel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen