Temporal and spatial scaling for stereoscopic video compression

A. Aksay, C. Bilen, E. Kurutepe, T. Ozcelebi, G.B. Akar, M.R. Civanlar, A.M. Tekalp

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal and spatial scaling for stereoscopic video compression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen