Temporal analysis and scheduling of hard real-time radios running on a multi-processor

O. Pires dos reis Moreira

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

422 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal analysis and scheduling of hard real-time radios running on a multi-processor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen