Temporal adaptation to reward schemes: Results of the SpitsScoren project

Elaheh Khademi, Harry Timmermans, Aloys Borgers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
73 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temporal adaptation to reward schemes: Results of the SpitsScoren project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance