Template matching via densities on the roto-translation group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Template matching via densities on the roto-translation group'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen