Template induced crystallization: A relation between template properties and template performance

J. Urbanus, J. Laven, C.P.M. Roelands, J.H. Horst, ter, D. Verdoes, P.J. Jansens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Template induced crystallization: A relation between template properties and template performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemical Engineering

Food Science