Template-based generation of natural language expressions with Controlled M-Grammar

Lisette Appelo, M.C.J. Leermakers, J.H.G. Rous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Template-based generation of natural language expressions with Controlled M-Grammar'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science

    Psychology