Template-aluminosilicate structures at the early stages of zeolite ZSM-5 formation. A combined preparative, solid-state NMR and computational study

P.C.M.M. Magusin, V.E. Zorine, Alexander Aerts, C.J.Y. Houssin, A.L. Yakovlev, C.E.A. Kirschhock, J.A. Martens, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Template-aluminosilicate structures at the early stages of zeolite ZSM-5 formation. A combined preparative, solid-state NMR and computational study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen