Temperature-responsive photonic devices based on cholesteric liquid crystals

Weixin Zhang, Arne Froyen, Albert P.H.J. Schenning, Guofu Zhou, Michael G. Debije (Corresponding author), Laurens T. de Haan (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Temperature-responsive photonic devices based on cholesteric liquid crystals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie