Temperature-responsive, multicolor-changing photonic polymers

Augustinus J.J. Kragt, Nadia C.M. Zuurbier, Dirk J. Broer, Albert P.H.J. Schenning (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Temperature-responsive, multicolor-changing photonic polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen