Temperature requirements of a house-dust mite, Dermatophagoides pteronyssinus, compared with the climate in different habitats of houses

H.H.M. Koekkoek, J.E.M.H. Bronswijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temperature requirements of a house-dust mite, Dermatophagoides pteronyssinus, compared with the climate in different habitats of houses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Aarde en milieuwetenschappen