Temperature, Pressure and Velocity measurements on the Ranque-Hilsch Vortex Tube

R. Liew, J.C.H. Zeegers, J.G.M. Kuerten, W.R. Michalek

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Temperature, Pressure and Velocity measurements on the Ranque-Hilsch Vortex Tube'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie