Temperature and growth-rate effects on the hydrogen incorporation in a-Si:H

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temperature and growth-rate effects on the hydrogen incorporation in a-Si:H'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen