Television transmission system with differential encoding of transform coefficients

P.H.N. With, de (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Television transmission system with differential encoding of transform coefficients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie