Teleoperated and cooperative robotics : a performance oriented control design

A. Denasi

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1186 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Nijmeijer, Henk, Promotor
  • Saccon, Alessandro, Co-Promotor
  • Kostic, Dragan, Co-Promotor
Datum van toekenning20 jan. 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3738-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 jan. 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit