TEI goes on : tangible and embedded interaction

E. Hornecker, R.J.K. Jacob, C.C.M. Hummels, B. Ullmer, A. Schmidt, E.A.W.H. Hoven, van den, A. Mazalek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  35 Citaties (SciVal)
  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'TEI goes on : tangible and embedded interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen