Technology transfer with commitment

A. Mukherjee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)345-369
TijdschriftEconomic Theory
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit