Technology of the diode programmable read only memory

H. Lifka, P. H. Woerlee, C. De Graaf, C. M. Hart, P. J.M. Janssen, G. M. Paulzen, M. J.J. Theunissen, P. W.H. De Vreede

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Technology of the diode programmable read only memory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen