Technology and urban public space. The Dam area in Amsterdam between 1860 and 1930

H. Buiter

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Originele taal-2Engels
    TitelSHOT Annual Meeting, 4-8 October 2001, San José, CA, USA
    StatusGepubliceerd - 2001

    Citeer dit