Techniek tussen mythos en logos

P.J.G. Leenhouwers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's27
StatusGepubliceerd - 1983

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de wijsbegeerte met betrekking tot de christelijke levensbeschouwing aan de Technische Hogeschool Eindhoven op 7 oktober 1983.

Citeer dit