Technical efficiency and embodied technical change in the Indonesian pulp and paper industry

M. Dijk, van, A. Szirmai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Technical efficiency and embodied technical change in the Indonesian pulp and paper industry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science

Social Sciences