Technical documentation Portable Respiratory Rate Recorder

J. Waterschoot, van

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's9
StatusGepubliceerd - 1998

Bibliografische nota

Eindrapportage aan Innovatiecentrum Oost-Brabant in het kader van: Ontwikkeling verbeterd prototype "Ademfrequentiemeter", 10 November 1998

Citeer dit