Technical aspects of neurostimulation : focus on equipment, electric field modeling, and stimulation protocols

Vertaalde titel van de bijdrage: Technische aspecten van neurostimulatie: focus op apparatuur, elektrische veld modellering en stimulatie protocollen

D.C.W. Klooster, A.J.A. de Louw, A.P. Aldenkamp, R.M.H. Besseling, R.M.C. Mestrom, S. Carrette, S. Zinger, J.W.M. Bergmans, W. Mess, K. Vonck, Evelien Carrette, L. Breuer, A. Bernas, A.G. Tijhuis, P. Boon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

33 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Technische aspecten van neurostimulatie: focus op apparatuur, elektrische veld modellering en stimulatie protocollen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen