Teaching retail operations in business and engineering schools

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

95 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper describes the organization and teaching of retail operations at The Wharton School at the University of Pennsylvania and the School of Industrial Engineering at Eindhoven University of Technology. We present the course outlines and discuss how differences in the schools' environments affect the way retail operations is taught at each school.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-34
Aantal pagina's6
TijdschriftINFORMS Transactions on Education
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Teaching retail operations in business and engineering schools'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit