Teaching intonation to young deaf children with the intonation meter

G.W.G. Spaai, E.S. Derksen, D.J. Hermes, P.A.P. Kaufholz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-34
TijdschriftFolia Phoniatrica et Logopaedica
Volume48
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit