Teaching & learning guide for: The ethics of crashes with self-driving cars: a roadmap, I-II

Sven Nyholm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere12508
Aantal pagina's5
TijdschriftPhilosophy Compass
Volume13
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2018

Citeer dit