Teachers' professional orientation and their involvement in school policy making: results of a Dutch study

Kees Jongmans, Harm Biemans, Douwe Beijaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Teachers' professional orientation and their involvement in school policy making: results of a Dutch study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences