Teacher-student interpersonal behaviour in secondary mathematics classes in Indonesia.

R. Maulana, M.C. Opdenakker, P.J. Brok, den, R. Bosker

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Teacher-student interpersonal behaviour in secondary mathematics classes in Indonesia.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen