Teacher induction at the crossroads: an attempt to harmonize the chaos: An essay review of Teacher Induction: The Way Ahead Les Tickle; Open University Press, Buckingham/Philadelphia, Developing Teacher Education Series, 2000, ISBN 0-335-20178-4 (pb), 0-335-20179-2 (hb)

Douwe Beijaard, Zoi P. Papanaoum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)905-911
Aantal pagina's7
TijdschriftTeaching and Teacher Education
Volume18
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2002

Citeer dit