Teacher education's challenge of changing research relationships with schools

L.J.F. Cornelissen, Yi-Hwa Liou, A.J. Daly, J. Swet, van, D. Beijaard, Theo Bergen, E.T. Canrinus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  245 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Teacher education's challenge of changing research relationships with schools'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Sociale wetenschappen