Teacher control and affiliation: do students and teachers agree?

J.M.G. Brekelmans, T. Mainhard, P.J. Brok, den, Th. Wubbels

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  378 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Teacher control and affiliation: do students and teachers agree?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Psychology