Teacher control and affiliation: do students and teachers agree?

J.M.G. Brekelmans, T. Mainhard, P.J. Brok, den, Th. Wubbels

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  372 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Using an interpersonal circumplex model, we examined whether teachers and students in secondary education apply a similar frame of reference when thinking about how a teacher relates to students. We also examined the alignment of teacher and student perceptions of two dimensions of the teacher-student relationship: Control and Affiliation. Results showed that although teachers and students use a similar framework, they do not agree on the amount of teacher Control and Affiliation in a given classroom. This study contributes to our understanding of teacher self-reports by comparing student and teacher perceptions of the teacher-student relationship.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-26
  TijdschriftJournal of Classroom Interaction
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2011

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Teacher control and affiliation: do students and teachers agree?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit