Taxonomy-based software construction of SPARE time : a case study

L.G.W.A. Cleophas, B.W. Watson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-37
TijdschriftIEE Proceedings - Software Engineering
Volume152
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit