TASWEET : optimizing disjunctive regular path queries in graph databases

Z. Abul-Basher, N. Yakovets, P. Godfrey, S. Ghajar-Khosravi, M.H. Chignell

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
62 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'TASWEET : optimizing disjunctive regular path queries in graph databases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen