Tar removal from biomass-derived fuel gas by pulsed corona discharges. A chemical kinetic study

S.A. Nair, K. Yan, A.J.M. Pemen, E.J.M. Heesch, van, K.J. Ptasinski, A.A.H. Drinkenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tar removal from biomass-derived fuel gas by pulsed corona discharges. A chemical kinetic study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen