Tangible treat: designing stress relieving music players for personalities

C.C.M. Hummels, A. Helm, van der, R. Luxen, D.V. Keyson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14-15
TijdschriftTurn the Page
VolumeNr. 18
StatusGepubliceerd - 2006

Bibliografische nota

Nr. 18: Karakter

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tangible treat: designing stress relieving music players for personalities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Hummels, C. C. M., Helm, van der, A., Luxen, R., & Keyson, D. V. (2006). Tangible treat: designing stress relieving music players for personalities. Turn the Page, Nr. 18, 14-15.