Tangible products : redressing the balance between appearance and action

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  166 Citaten (Scopus)
  53 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Tangible products : redressing the balance between appearance and action'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Zaken en Economie

  Engineering en materiaalwetenschappen