Tandwielvervaardiging op universele freesmachines

H.A.C. Sanders, E.T.W. Zweekhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)302-303
TijdschriftMetaalbewerking
Volume29
Nummer van het tijdschrift14
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit